หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
โดย : admin
อ่าน : 221
จันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

         วันนี้ (9 ตุลาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน รู้จักภาวะผู้นำผู้ตาม การปรับตัว ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อ.เมืองฯ จ.ประจวบคี่รีขันธ์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสโมสรลูกเสือเมืองนารัง ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2559 ในรูปแบบการอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน