หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ผอ.ลูกเสือโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 681
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

     วันที่ 19 มกราคม 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ณ ทรายทองบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพือเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2559 ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 115 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย นายเสมา วนะสิทธิ์ นายอมร พัฒน์ทอง นายชาญชัย สิทธิวิภัทร และนายวินัย พื้นผา เป็นวิทยากรให้ความรู้