หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
โดย : admin
อ่าน : 785
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

     วันที่ 22 มกราคม 2560 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการลูกเสือ สามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือของสำนักงานเขตฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2560 ในรูปแบบการอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และครูโรงเรียนเอกชน รวม 32 คน ภายใต้การอำนวยการฝึกของนายอมร พัฒน์ทอง และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจากสโมสรลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้