หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตฯ
โดย : admin
อ่าน : 683
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

   วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด และระดับประเทศ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์