กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วันคล้ายวันพระราชส.

หาดสนุกราษฏร์บำรุง
วันดินโลก

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ถวายราชสดุดี

บ้านวังน้ำเขียว
วางพวงมาลา ถวายราช.

บ้านคอกช้าง
สืบสานวัฒนธรรมประเ.

บ้านคอกช้าง
การอบรมคณะกรรมการส.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
วันมหาธีรราชเจ้า

หาดสนุกราษฏร์บำรุง
English Camp

หาดสนุกราษฏร์บำรุง
บำเพ็ญประโยชน์เก็บ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ร่วมงานประเพณีลอยก.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
โครงการครู D.A.R.E

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
โครงการพัฒนาคุณลัก.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ร่วมงานทอดกฐินพระร.

บ้านคอกช้าง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ.

บ้านคอกช้าง
กิจกรรมค่ายโครงการ.

บ้านคอกช้าง
กิจกรรม ผู้ใหญ่ใจด.

บ้านคอกช้าง
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...