กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

มรสวบเกมส์

บ้านมรสวบ
ค่ายภูมิคุ้มกันทาง.

บ้านมรสวบ
ค่ายนักอนุรักษ์รุ่.

บ้านมรสวบ
พิธีรับตราพระราชทา.

บ้านมรสวบ
รับเกียรติบัตร เคร.

บ้านมรสวบ
ผอ.ธนัตถ์กานต์ นิธ.

บ้านมรสวบ
วันเฉลิมพระชนมพรรษ.

บ้านเขามัน
แห่เทียนวันเข้าพรร.

บ้านคอกช้าง
ออกบูธงานอาชีพเสริ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
กิจกรรมวันอาสาฬหบู.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
วันสถาปนาลูกเสือแห.

บ้านคอกช้าง
วันสุนทรภู่ ประจำป.

บ้านคอกช้าง
ทบทวนคำปฏิญาณและสว.

บ้านวังน้ำเขียว
พิธีทบทวนคำปฏิญาณแ.

บ้านเขามัน
กิจกรรมวันสำคัญ

บ้านเขามัน
กิจกรรมไหว้ครูปีกา.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...