กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

กิจกรรมวันวิทยาศาส.

วัดธงชัยธรรมจักร
การเยี่ยมบ้านนักเร.

ไตรกิตทัตตานนท์
การจัดการเรียนการส.

ไตรกิตทัตตานนท์
การจัดการเรียนการส.

สามัคคีร่วมจิต
มอบถุงปันสุขให้นัก.

บ้านมรสวบ
ได้รับมอบสื่อการเร.

บ้านทุ่งตาแก้ว
มอบทุนปัจจัยพื้นฐา.

บ้านทุ่งตาแก้ว
การเรียนการสอนออนไ.

บ้านทุ่งตาแก้ว
การจัดกิจกรรมเฉลิม.

บ้านทุ่งตาแก้ว
วันอาสาฬหบูชาและวั.

บ้านทุ่งตาแก้ว
เรียนออนไลน์สัปดาห.

บ้านทุ่งตาแก้ว
รับมอบต้นกล้าพันธุ.

บ้านทุ่งตาแก้ว
กิจกรรมวันภาษาไทย

บ้านเขามัน
โรงเรียนที่ผ่านการ.

บ้านเขามัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษ.

บ้านเขามัน
ถวายเทียนวันอาสาฬบ.

บ้านเขามัน
แสดงทั้งหมด...


 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [บ้านเขามัน]
 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถ... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันโ... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส [บ้านมรสวบ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว [วัดปากคลองเกลียว]
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย... [บ้านทุ่งยาว]
 การฉีดพ่นควันไล่ยุง [บ้านทุ่งยาว]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาค... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
แสดงทั้งหมด...

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้า... [https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=163346&School_ID=1077280201][บ้านทองอินทร์]
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน สปช.104/26 4ห้อ... [บ้านเขามัน]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104... [บ้านเขามัน]
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒... [บ้านคลองลอย]
 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...