กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

มูลนิธิกองทุนการศึ.

บ้านมะเดื่อทอง
ผอ.สพป.ปข.1 ตรวจเย.

บ้านมะเดื่อทอง
ประชุมผู้ปกครองนัก.

บ้านคลองลอย
ประชุมผู้ปกครอง

บ้านวังน้ำเขียว
เปิดกีฬา"บ่อนอกเกม.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
อบรมขยายผลหลักสูตร.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
การอบรมเชิงปฏิบัติ.

บ้านมรสวบ
อบรม STEM

บ้านวังน้ำเขียว
ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๐

บ้านคลองลอย
แข่งขันกีฬาสี

บ้านคลองลอย
มอบเกียรติบัตร

บ้านคลองลอย
เปิดบ้านวิชาการ

บ้านมรสวบ
กิจกรรมบนลานวัฒนธร.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
เวียนเทียนวันมาฆบู.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ออกบูธร้อยพวงกุญแจ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
โรงเรียนไร้ถัง

บ้านวังน้ำเขียว
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...