กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

พิธีสวนสนาม

บ้านเขามัน
ค่ายพุทธบุตร

บ้านวังน้ำเขียว
การนิเทศน์ติดตามโร.

หาดสนุกราษฏร์บำรุง
กิจกรรมวันคล้ายวัน.

บ้านมะเดื่อทอง
กีฬาเชื่อมความสัมพ.

บ้านเขามัน
กีฬาสี

บ้านวังน้ำเขียว
ทบทวนคำปฏิญาณและสว.

บ้านวังน้ำเขียว
ผอ.สพป.ปข.ตรวจเยี่.

บ้านวังน้ำเขียว
พิธีเดินสวนสนามวัน.

บ้านมรสวบ
ประเมินโรงเรียนต้น.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมรวมพลังมวลช.

บ้านมะเดื่อทอง
กิจกรรมวันต่อต้านย.

บ้านมะเดื่อทอง
กิจกรรมวันสุนทรภู่.

บ้านมะเดื่อทอง
สร้างแรงบันดลายใจด.

บ้านมรสวบ
ไหว้ครู ๒๕๖๑

บ้านคลองลอย
มอบประกาศนียบัตรธร.

บ้านคลองลอย
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...