กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วันสันติภาพ สากล

บางสะพาน
โรงเรียนคุณธรรม สพ.

บางสะพาน
เยาวชนต้นแบบด้านดน.

บ้านมรสวบ
บ้านล่างเกมส์

บางสะพาน
Science Math & Ase.

บ้านมรสวบ
ร่วมงานเฉลิมฉลองอุ.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมเข้าค่ายโรง.

บ้านมรสวบ
ปลูกป่าบริเวณชายแด.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมลงนามถวายพร.

บ้านเขามัน
ถวายพระพรชัยมงคล

บ้านคลองลอย
แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๑

บ้านคลองลอย
พิธีสวนสนาม

บ้านเขามัน
ค่ายพุทธบุตร

บ้านวังน้ำเขียว
การนิเทศน์ติดตามโร.

หาดสนุกราษฏร์บำรุง
กิจกรรมวันคล้ายวัน.

บ้านมะเดื่อทอง
กีฬาเชื่อมความสัมพ.

บ้านเขามัน
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...