กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

มอบเกียรติบัตรนักธ.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมวิถีพุทธ

บ้านมรสวบ
ประชุมจัดทำหลักสูต.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมวันเฉลิมพระ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
วันงดสูบบุหรี่โลก

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
นิเทศภายใน ครั้งที.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
เดินรณรงค์วันงดสูบ.

บ้านคอกช้าง
ต้อนรับคณะศึกษาดูง.

บ้านคอกช้าง
กิจกรรมวันวิสาขบูช.

บ้านคอกช้าง
พ่นหมอกควันกำจัดยุ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
รับการตรวจเยี่ยมเต.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
กิจกรรมทำบุญและเวี.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ประชุมผู้ปกครอง

บ้านวังน้ำเขียว
ช่วยเหลือกิจกรรมงา.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
กิจกรรม "๖ สัปดาห์.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
งานประจำปีปิดทองวั.

บ้านคอกช้าง
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...