หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด
ผอ.สพป.ปข.1 ตรวจเยี่ยมโ...

บ้านมะเดื่อทอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

บ้านคลองลอย
ประชุมผู้ปกครอง

บ้านวังน้ำเขียว
เปิดกีฬา"บ่อนอกเกมส์"

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
อบรมขยายผลหลักสูตรการปร...

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพั...

บ้านมรสวบ
อบรม STEM

บ้านวังน้ำเขียว
ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๐

บ้านคลองลอย
แข่งขันกีฬาสี

บ้านคลองลอย
มอบเกียรติบัตร

บ้านคลองลอย
เปิดบ้านวิชาการ

บ้านมรสวบ
กิจกรรมบนลานวัฒนธรรมเมื...

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ออกบูธร้อยพวงกุญแจส่งเส...

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
โรงเรียนไร้ถัง

บ้านวังน้ำเขียว
รองผู้อำนวยการเขตตรวจเย...

บ้านเขามัน
ร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถก...

บ้านเขามัน
เข้าร่วมงานชัยเกษมวิชาก...

บ้านเขามัน
รับมอบจักรยาน

บ้านเขามัน
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

บ้านเขามัน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 19 / 39