ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสถานศึกษาในสังกัด ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสถานศึกษาในสังกัด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน สปช.104/26 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)[บ้านเขามัน]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 จำนวน 1 หลังด้วย...[บ้านเขามัน]
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙[บ้านคลองลอย]
 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้วลวดหนาม ๗ เส้น,ปรับป...[บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...[บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105-29 จำนวน 1 หลังด้วย...[บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น ...[บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม...[บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...[บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนองเสือ[บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ[บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองเสือ[บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่[วัดทุ่งประดู่]

  1 page 1 / 1