รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โดยนายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ และคณะครู จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล มอบทุน ยกย่องแม่ตัวอย่าง ลูกกราบแม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 3 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[30-09-2559]
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ กลุ่มโรงเรียนบางสะพาน[30-09-2559]
 โครงการจูงน้องข้ามถนน[30-09-2559]
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน[26-09-2559]

หน้าแรก