รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2559
รายละเอียด :
วันที่ 2 กันยายน 2559 คณะครู โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่วัดห้วยมงคล ชมการแสดงของสัตว์หลากหลายชนิด ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 2 / 6
 การตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย[28-10-2559]
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559[28-10-2559]
 การใหัความรู้เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม[28-10-2559]
 พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ[28-10-2559]

หน้าแรก