รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2559
รายละเอียด :
วันที่ 2 กันยายน 2559 คณะครู โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่วัดห้วยมงคล ชมการแสดงของสัตว์หลากหลายชนิด ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 4 / 6
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)[16-09-2559]
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[12-09-2559]
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2559[02-09-2559]
 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559[02-09-2559]

หน้าแรก