รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
รายละเอียด :
คณะกรรมการหมู่บ้านมรสวบ ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน จำนวน 20 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนบ้านมรวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 22 / 27
 นักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์"ดอกดารารัตน์"[19-06-2563]
 มอบประกาศนียบัตร[19-06-2563]
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [08-06-2563]
 ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคัก[06-06-2563]

หน้าแรก