รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านคอกช้างจัดกิจกรรม"ปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 26 / 31
 โรงเรียนเอกชนเพชรบุรีเขต1ดูงาน[22-06-2563]
 ประเมินครูผู้ช่วย[22-06-2563]
 ดอกดารารัตน์[15-06-2563]
 เลือกตั้งสภานักเรียน[15-06-2563]

หน้าแรก