รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ขอขอบคุณ
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ ขอขอบพระคุณ คุณสิทธิ์ มะพร้าวกะทิ และโค้ชโย ได้มอบสีและเหล็ก เพื่อเป็นวัสดุ ในการซ่อมแซมเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 24 / 30
 กิจกรรมแห่งเทียนวันเข้าพรรษา[13-07-2563]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[29-06-2563]
 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม[22-06-2563]
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม[22-06-2563]

หน้าแรก