รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง พิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ กสทช.
รายละเอียด :
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียน บ้านมรสวบ ได้เชิญ ส.อบต.พงษ์เดช พุกสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มาเป็นประธาน ทำพิธีเปิดห้องคอมพิวเตอร์ กสทช. โดยมี รองเจ้าอาวาสวัดมรสวบ และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ชุดมวลชนสัมพันธ์ 1212 ร่วมกิจกรรม เปิดห้องคอมพิวเตอร์ กสทช. ณ โรงเรียนบ้สนมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2563]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2563]

หน้าแรก