รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง 5 ธันวาคม
รายละเอียด :
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน อสม.หมู่ 4 ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 1212 ร่วมจัดกิจกรรมภาคเช้าทำบุญตักบาตร เพื่อพร้อมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 51 ทุน จำนวน 12,900 บาท ภาคกลางคืนมีกิจกรรมของนักเรียนอื่นๆอีกมากมาย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2563]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2563]

หน้าแรก