รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง บริการตัดผมฟรี
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมทำงานได้มาให้บริการตัดแก่นักเรียนชาย โรงเรียนบ้านมรสวบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 24 / 30
 กิจกรรมแห่งเทียนวันเข้าพรรษา[13-07-2563]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[29-06-2563]
 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม[22-06-2563]
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม[22-06-2563]

หน้าแรก