รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง บริการตัดผมฟรี
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมทำงานได้มาให้บริการตัดแก่นักเรียนชาย โรงเรียนบ้านมรสวบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2563]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2563]
 Big cleaning day[26-12-2563]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2563]

หน้าแรก