รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง Big cleaning day
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรม Big cleaning day นำโดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านมรสวบ ช่วยกันทำความสะอาด และเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ตามห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร จุดสัมผัสต่างๆ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของเด็กๆ จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน และโรงอาหาร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2563]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2563]
 Big cleaning day[26-12-2563]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2563]

หน้าแรก