รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง Big cleaning day
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรม Big cleaning day นำโดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านมรสวบ ช่วยกันทำความสะอาด และเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ตามห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร จุดสัมผัสต่างๆ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของเด็กๆ จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน และโรงอาหาร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2563]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2563]

หน้าแรก