รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
รายละเอียด :
จากสถานการ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านมรสวบได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า มีการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจกใบความรู้ และใบงานให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2564]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2564]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2564]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2564]

หน้าแรก