รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายพิสดาร ดีหริ่ง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-03-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2564]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2564]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2564]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2564]

หน้าแรก