รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านห้วยไก่ต่อมาฉีดวัคซีน
รายละเอียด :
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านห้วยไก่ต่อมาฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-03-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 21 / 30
 เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 [19-06-2564]
 เตรียมพร้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ[09-06-2564]
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2564]
 มอบประกาศนียบัตร[09-06-2564]

หน้าแรก