รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง นักเรียนฝึกเพ้นท์กระเป๋า
รายละเอียด :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมรสวบ ฝึกการเพ้นท์กระเป๋า สอนโดย ครูพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็ก

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-03-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 30 / 30
 โครงการอบรมตั้งครรภ์ในวัยเรียน[22-08-2564]
 นักเรียนทั่วไทย อ่านออกเขียนได้[22-08-2564]
 พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ แกนมัธยม[20-08-2564]

หน้าแรก