รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ทัศนศึกษาระดับป.1-ป.3
รายละเอียด :
วันที่ 8 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ทัศนศึกษา ณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ วัดแก้วประเสริฐ และ สวนน้ำเขาโพธิ์ จ.ชุมพร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก้นักเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก