รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2564
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ นำโดย ผอ.สุมาลี อมรแก้ว คณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมพิธีไหว้ครู ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติตั้งแต่สมัยโบราณ ภายในกิจกรรมมีการร่วมร้องเพลงรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์พิธีใหว้ครูโดยใช้ต้นไม้แทนพานไหว้ครูเพราะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรการการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มีการให้นักเรียนเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-07-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2564]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2564]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2564]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2564]

หน้าแรก