รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด :
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นำโดย ผอ.สุมาลี อมรแก้ว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ร่วมกันดื่มน้ำ สมุนไพรที่ต้มมาจาก ขิง ตะไคร้ กระชาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกัน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-07-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2564]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2564]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2564]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2564]

หน้าแรก