รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
รายละเอียด :
โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ได้ดำเนินโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันวิทยาศาสตร์ไทยและรำลึกพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดระบายสีภาพ ระดับชั้น อ.2-ป.4 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.5-ป.6 การแข่งขันการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระบบออนไลน์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 page 1 / 1
 การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit[16-12-2564]
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564[25-08-2564]
 วันอาเซียน [20-08-2564]

หน้าแรก