รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)" ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยคณะครูได้จัดฐานการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และให้นักเรียนร่วมกันเขียน Mind Map เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานและตั้งใจ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี[30-11-2559]
 พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[30-11-2559]
 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"[29-11-2559]
 การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์[10-11-2559]

หน้าแรก