รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง แสดงความยินดีกับนางสาวขวัญสุดา พวงกิจจา นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งกีฬาเทควัคโด พาราลิมปิก โตเกียว ๒๐๒๐
รายละเอียด :
วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ พร้อมด้วยนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย และผู้นำท้องถิ่นตำบลไชยราช ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญสุดา พวงกิจจา นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งกีฬาเทควันโด พาราลิมปิก โตเกียว ๒๐๒๐ ในกาลครั้งนี้ ผู้ร่วมงานทุกท่านขอเป็นตัวแทน ชุมชน และชาวประจวบคีรีขันธ์ แสดงความชื่นชมในความมุมานะ เพียรพยายาม และการมีวินัยในการฝึกซ้อมก้าวผ่าน ทุกอุปสรรค จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านทองอินทร์ และชาวทองอินทร์ต่างภูมิใจ และจะคอยเป็นกำลังใจให้ น้องขวัญสุดา พวงกิจจา นักกีฬาเทควันโดคนเก่งของพวกเราให้ประสบความสำเร็จในทุกรายการแข่งขันตลอดไป


บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-09-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 7 / 10
 การจัดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 โรงเรียนบ้านนทองอินทร์[19-05-2564]
 ก้าวคนละก้าว[20-11-2564]
 อ่านสารสันติภาพ[25-09-2564]
 ภาวะโภชนาการ[25-09-2564]

หน้าแรก