รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านทองอินทร์
รายละเอียด :
วันที่ 25 ต.ค. 2564 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19


บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 10 / 10
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[26-07-2564]
 สอบกลางภาค 1/60[26-07-2564]
 ประเมินครูผู้ช้วย[26-07-2564]
 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร[20-08-2564]

หน้าแรก