รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit
รายละเอียด :
ด้วยโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ได้ดำเนินการเปิดเรียน On site แบบสลับกลุ่มมาเรียน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับทางโรงเรียน ผลตรวจนักเรียนที่มาเรียนทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลเป็นลบทุกคน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-12-2564

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 page 1 / 1
 การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit[16-12-2564]
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564[25-08-2564]
 วันอาเซียน [20-08-2564]

หน้าแรก