รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยนางสุมาลี อมรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน้านทองอินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวไทย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร


บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2565]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2565]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2565]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2565]

หน้าแรก