รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะ
รายละเอียด :
วันที่ 24 กันยายน 2559โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ได้เข้าร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ปี 2559และจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวทีแลกเปลี่ยนรู้ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีนายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก