รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านทองอินทร์มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ณ วัดถ้ำพุตะเคียน จังหวัดชุมพร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 4 / 6
 กีฬานักเรียน อบจ.[27-08-2559]
 ค่ายคุณธรรม[27-08-2559]
 มหกรรมวิทยาศาสตร์[26-08-2559]
 วันแม่แห่งชาติ[16-08-2559]

หน้าแรก