รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
รายละเอียด :
วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีจิตใจแจ่มใส รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี นายมงคล สุขประเสริฐ กำนัน ตำบลร่อนทอง เป็นประธานเปิดกีฬา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก