รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การใหัความรู้เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม
รายละเอียด :
วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. พระอธิการณรงค์ศักดิ์ ธีรวโร เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มาเทศนาสอนศีลธรรมเกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีลธรรม รักษาศีล 5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี ฯลฯ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย และท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและเรียนดี จำนวน 12 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป ตลอดจนมอบพระพุทธรูป ยารักษาโรค และเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับทางโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-10-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี[30-11-2559]
 พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[30-11-2559]
 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"[29-11-2559]
 การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์[10-11-2559]

หน้าแรก