รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
รายละเอียด :
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเช้า) นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ สำหรับบริการผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันเดียวกัน (ช่วงบ่าย) นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เป็นตัวแทนมอบริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ ให้กับผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 3 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[30-09-2559]
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ กลุ่มโรงเรียนบางสะพาน[30-09-2559]
 โครงการจูงน้องข้ามถนน[30-09-2559]
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน[26-09-2559]

หน้าแรก