รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง "รวมพลังแห่งความภักดี"
รายละเอียด :
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสมชาย จันทร์ประทับ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ ปลูกต้นไม้ของ พ่อ รวมถึงประกอบกิจกรรมพลังแห่งความภักดีด้วยกายคือ บำเพ็ญประโยชน์ การทำความดีด้วยวาจา คือการตั้งสัจปฏิญาณ โดยการเขียนความดีที่จะทำลงบนกระดาษรูปหัวใจ การทำความดีด้วยใจคือการตั้งจิตอธิษาน ทำสมาธิ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก