รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
รายละเอียด :
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ ประกอบกิจกรรมพลังแห่งความภักดีด้วยกายคือ บำเพ็ญประโยชน์ แปรอักษรเลข 9 การทำความดีด้วยวาจา คือการตั้งสัจปฏิญาณ โดยการเขียนความดีที่จะทำลงบนกระดาษรูปหัวใจ การทำความดีด้วยใจคือการตั้งจิตอธิษาน ทำสมาธิ ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 5 / 6
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2559[02-09-2559]
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2559[19-08-2559]
 ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย[05-09-2559]
 ร่วมสืบสานประเพณีสลากภัตของอำเภอบางสะพานน้อย ประจำปี 2559[06-09-2559]

หน้าแรก