รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมนำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆ โรงเรียน สำหรับปีนี้ นางสุกัญญา ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ได้นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง มาร่วมพิธีด้วย ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 5 / 6
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2559[02-09-2559]
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2559[19-08-2559]
 ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย[05-09-2559]
 ร่วมสืบสานประเพณีสลากภัตของอำเภอบางสะพานน้อย ประจำปี 2559[06-09-2559]

หน้าแรก