รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมนำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆ โรงเรียน สำหรับปีนี้ นางสุกัญญา ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ได้นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง มาร่วมพิธีด้วย ณ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี[30-11-2559]
 พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[30-11-2559]
 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"[29-11-2559]
 การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์[10-11-2559]

หน้าแรก