รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โดยนายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูและพนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 2 / 6
 การตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย[28-10-2559]
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559[28-10-2559]
 การใหัความรู้เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม[28-10-2559]
 พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ[28-10-2559]

หน้าแรก