รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
รายละเอียด :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โดยนายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูและพนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-11-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 3 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[30-09-2559]
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ กลุ่มโรงเรียนบางสะพาน[30-09-2559]
 โครงการจูงน้องข้ามถนน[30-09-2559]
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน[26-09-2559]

หน้าแรก