รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมเลินนิ่งแคมป์นำความรู้สู่ชุมชน
รายละเอียด :
วันที่ 16 ธ.ค. 59 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสุโขทัย นักศึกษา ปวช.3 สาขาภาษาต่างประเทสมาทำกิจกรรมเลินนิ่งแคมป์นำความรู้สู่ชุมชนให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3


บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-12-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2559]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2559]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2559]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2559]

หน้าแรก