รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายละเอียด :
คณะครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 2. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 7. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 8. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 9. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 10. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 11. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ได้รับรางวัลเหรียญทอง


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-12-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก