รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ
รายละเอียด :
วันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง ร่วมกับเทศบาล นิคม กม.5 ร่วมเดินขบวนรณรงค์การคัดแยกขยะ บริเวณรอบชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก