รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเกียรติบัตร การทดสอบความรู้ตามโครงการช้างเผือกวิชาการ
รายละเอียด :
วันที่ 25 มกราคม 2560นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ 4 คน รับมอบเกียรบัตรทดสอบความรู้ "โครงการช้างเผือกวิชาการ" และทุนการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โอกาสนี้ ได้รับการแนะแนวการศึกษาจากจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชัยเกษมด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2560]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2560]
 Big cleaning day[26-12-2560]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2560]

หน้าแรก