รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเกียรติบัตร การทดสอบความรู้ตามโครงการช้างเผือกวิชาการ
รายละเอียด :
วันที่ 25 มกราคม 2560นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ 4 คน รับมอบเกียรบัตรทดสอบความรู้ "โครงการช้างเผือกวิชาการ" และทุนการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โอกาสนี้ ได้รับการแนะแนวการศึกษาจากจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชัยเกษมด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 มอบเกียรติบัตร[09-07-2560]
 นิเทศ ติดตามประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563[09-07-2560]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา[04-06-2560]
 นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2560]

หน้าแรก