รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเกียรติบัตร การทดสอบความรู้ตามโครงการช้างเผือกวิชาการ
รายละเอียด :
วันที่ 25 มกราคม 2560นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ 4 คน รับมอบเกียรบัตรทดสอบความรู้ "โครงการช้างเผือกวิชาการ" และทุนการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โอกาสนี้ ได้รับการแนะแนวการศึกษาจากจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชัยเกษมด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2560]
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน[17-12-2560]
  มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[17-12-2560]
 ขอขอบคุณบริษัท KING POWER[17-12-2560]

หน้าแรก