รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล - ป.3
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และหัวหินทีค โชว์สัตว์แสนรู้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-01-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก