รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการเปิดบ้านการอาชีพ
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านมรสวบนำโดย นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนมัธยม เข้าร่วมงานเปิดบ้านการอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะแกนมัธยม ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เด็กหญิง รินรดา จันทรเสนานนท์ และเด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีโพธิ์งาม #ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร #ชนะเลิศ ในการเข้าร่วม วิชาคอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานนำเสนอในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9"


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 12 / 23
 เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย[13-09-2560]
 Science Math & Asean Day[29-08-2560]
 ร่วมงานเฉลิมฉลองอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ[29-08-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนสุจริต[29-08-2560]

หน้าแรก