รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการเปิดบ้านการอาชีพ
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านมรสวบนำโดย นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนมัธยม เข้าร่วมงานเปิดบ้านการอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะแกนมัธยม ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เด็กหญิง รินรดา จันทรเสนานนท์ และเด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีโพธิ์งาม #ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร #ชนะเลิศ ในการเข้าร่วม วิชาคอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานนำเสนอในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9"


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2560]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2560]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2560]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2560]

หน้าแรก